APA način citiranja

Edgell, S., Gottfried, H., & Granter, E. (2016). The SAGE handbook of the sociology of work and employment. Los Angeles, California: SAGE Reference.

Čikaški stil citiranja

Edgell, Stephen, Heidi Gottfried, i Edward Granter. The SAGE Handbook of the Sociology of Work and Employment. Los Angeles, California: SAGE Reference, 2016.

MLA način citiranja

Edgell, Stephen, Heidi Gottfried, i Edward Granter. The SAGE Handbook of the Sociology of Work and Employment. Los Angeles, California: SAGE Reference, 2016.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.