Trích dẫn APA

Edgell, S., Gottfried, H., & Granter, E. (2016). The SAGE handbook of the sociology of work and employment. Los Angeles, California: SAGE Reference.

Trích dẫn kiểu Chicago

Edgell, Stephen, Heidi Gottfried, và Edward Granter. The SAGE Handbook of the Sociology of Work and Employment. Los Angeles, California: SAGE Reference, 2016.

Trích dẫn MLA

Edgell, Stephen, Heidi Gottfried, và Edward Granter. The SAGE Handbook of the Sociology of Work and Employment. Los Angeles, California: SAGE Reference, 2016.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.