The SAGE handbook of the sociology of work and employment

Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Edgell, Stephen (Utgivare, redaktör, sammanställare), Gottfried, Heidi (Utgivare, redaktör, sammanställare), Granter, Edward (Utgivare, redaktör, sammanställare)
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Los Angeles, California SAGE Reference [2016]
Ämnen: