The SAGE handbook of the sociology of work and employment

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Edgell, Stephen (Redaktor), Gottfried, Heidi (Redaktor), Granter, Edward (Redaktor)
Resource Type: Książka
Język:English
Wydane: Los Angeles, California SAGE Reference [2016]
Hasła przedmiotowe: