How to run seminars and workshops presentations skills for consultants, trainers, and teachers

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Jolles, Robert L. 1957- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Hoboken, N.J. Wiley [2017]
Phiên bản:Fourth edition.
Những chủ đề: