Water resource economics the analysis of scarcity, policies, and projects

Opis bibliograficzny
1. autor: Griffin, Ronald C. (Autor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Cambridge, Massachusetts The MIT Press [2016]
Wydanie:Second edition.
Hasła przedmiotowe: