Managing human behavior in public and nonprofit organizations

Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Denhardt, Robert B. (Autor), Denhardt, Janet V. (Autor), Aristigueta, Maria P. (Autor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Thousand Oaks, California SAGE Publications [2016].
Wydanie:4 edition.
Hasła przedmiotowe: