Trích dẫn APA

Blanco, M. S. Mobile home [essay].

Trích dẫn kiểu Chicago

Blanco, Marivi Soliven. Mobile Home [essay].

Trích dẫn MLA

Blanco, Marivi Soliven. Mobile Home [essay].

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.