The challenge of democracy American government in global politics

Opis bibliograficzny
1. autor: Janda, Kenneth (Autor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Boston, MA Cengage Learning [2016]
Wydanie:Thirteenth edition.
Hasła przedmiotowe: