The challenge of democracy American government in global politics

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Janda, Kenneth (Författare, medförfattare)
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Boston, MA Cengage Learning [2016]
Upplaga:Thirteenth edition.
Ämnen: