Trích dẫn APA

Berry, D. M., & Fagerjord, A. (2017). Digital humanities: Knowledge and critique in a digital age. Cambridge, UK: Polity Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Berry, David M., và Anders Fagerjord. Digital Humanities: Knowledge and Critique in a Digital Age. Cambridge, UK: Polity Press, 2017.

Trích dẫn MLA

Berry, David M., và Anders Fagerjord. Digital Humanities: Knowledge and Critique in a Digital Age. Cambridge, UK: Polity Press, 2017.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.