Digital humanities knowledge and critique in a digital age

Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Berry, David M. (Autor), Fagerjord, Anders (Autor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Cambridge, UK Polity Press 2017.
Hasła przedmiotowe: