Digital humanities knowledge and critique in a digital age

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsmän: Berry, David M. (Författare, medförfattare), Fagerjord, Anders (Författare, medförfattare)
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Cambridge, UK Polity Press 2017.
Ämnen: