Trích dẫn APA

Chmelik, S. 1. (2017). Museum operations: A handbook of tools, templates, and models. Lanham: Rowman & Littlefield.

Trích dẫn kiểu Chicago

Chmelik, Samantha 1971-. Museum Operations: A Handbook of Tools, Templates, and Models. Lanham: Rowman & Littlefield, 2017.

Trích dẫn MLA

Chmelik, Samantha 1971-. Museum Operations: A Handbook of Tools, Templates, and Models. Lanham: Rowman & Littlefield, 2017.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.