Queer wars the new global polarization over gay rights

Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Altman, Dennis 1943- (Autor), Symons, Jonathan 1976- (Autor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Cambridge, United Kingdom Polity Press 2016.
Hasła przedmiotowe: