Translation studies.

Opis bibliograficzny
Format: Różne nośniki
Język:English
Wydane: London Routledge 2008-
Hasła przedmiotowe: