Trích dẫn APA

Emerald. (1989). International journal of clothing science and technology [ejournal]. United Kingdom: Emerald Publishing Limited.

Trích dẫn kiểu Chicago

Emerald. International Journal of Clothing Science and Technology [ejournal]. United Kingdom: Emerald Publishing Limited, 1989.

Trích dẫn MLA

Emerald. International Journal of Clothing Science and Technology [ejournal]. United Kingdom: Emerald Publishing Limited, 1989.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.