Advances in engineering software [ejournal]

Opis bibliograficzny
Korporacja: Elsevier B. V.
Format: Różne nośniki
Język:English
Wydane: Netherlands Elsevier 2018.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:https://www.sciencedirect.com/journal/advances-in-engineering-software