State of the Nation Address of Rodrigo Roa Duterte, President of the Philippines

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Philippines. Presidential Management Staff.
Định dạng: Bộ dụng cụ
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Manila Presidential Communications Operations Office,Bureau of Communications Services 2017.
Những chủ đề: