Trích dẫn APA

Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). Qualitative research: A guide to design and implementation (Fourth edition.). San Francisco, California: Jossey-Bass.

Trích dẫn kiểu Chicago

Merriam, Sharan B., và Elizabeth J. Tisdell. Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation. Fourth edition. San Francisco, California: Jossey-Bass, 2016.

Trích dẫn MLA

Merriam, Sharan B., và Elizabeth J. Tisdell. Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation. Fourth edition. San Francisco, California: Jossey-Bass, 2016.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.