The enduring vision a history of the American people

Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Boyer, Paul S. (Autor), Clark, Clifford E. Jr. (Autor), Halttuenen, Karen (Autor), Kett, Joseph F. (Autor), Salisbury, Neal (Autor), Sitkoff, Harvard (Autor), Woloch, Nancy (Autor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Australia Wadsworth/Cengage Learning [2014]
Wydanie:Eighth edition, international edition
Hasła przedmiotowe: