The enduring vision a history of the American people

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsmän: Boyer, Paul S. (Författare, medförfattare), Clark, Clifford E. Jr. (Författare, medförfattare), Halttuenen, Karen (Författare, medförfattare), Kett, Joseph F. (Författare, medförfattare), Salisbury, Neal (Författare, medförfattare), Sitkoff, Harvard (Författare, medförfattare), Woloch, Nancy (Författare, medförfattare)
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Australia Wadsworth/Cengage Learning [2014]
Upplaga:Eighth edition, international edition
Ämnen: