Theories of public organization

Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Denhardt, Robert B. (Autor), Catlaw, Thomas J. (Autor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Stamford, CT Cengage Learning [2015].
Wydanie:Seventh edition.
Hasła przedmiotowe: