The Sage handbook of industrial, work and organizational psychology managerial psychology and organizational approaches

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Ones, Deniz S. (Redaktor), Anderson, Neil (Redaktor), Viswesvaran, Chockalingam (Redaktor), Sinangil, Handan Kepir (Redaktor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Los Angeles Sage Reference 2018.
Wydanie:2nd edition.
Hasła przedmiotowe: