Global labour studies

Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Taylor, Marcus (Autor), Rious, Sebastian (Autor)
Resource Type: Książka
Wydane: Cambridge, UK Polity Press 2018.
Hasła przedmiotowe: