Handbook of water economics

Opis bibliograficzny
Format: Książka
Język:English
Wydane: Chentelham, UK Edward Elgar Publishing, Ltd. 2017.
Wydanie:Paperback edition.
Hasła przedmiotowe: