Emerging trends in archival science

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Gracy, Karen F. (Redaktor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Lanham, MD Rowman & Littlefield [2018]
Hasła przedmiotowe: