Emerging trends in archival science

Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Gracy, Karen F. (Utgivare, redaktör, sammanställare)
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Lanham, MD Rowman & Littlefield [2018]
Ämnen: