Augmented and virtual reality in libraries

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Elliott, Christine 1987- (Biên tập viên), Rose, Marie 1987- (Biên tập viên), Arnhem, Jolanda-Pieta van 1970- (Biên tập viên)
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Lanham Rowman & Littlefield [2018]
Loạt:LITA guides series.
Những chủ đề: