The Mcdonaldization of society

Dades bibliogràfiques
Autor principal: Ritzer, George (Autor)
Format: Llibre
Publicat: Thousand Oaks, Calif. Pine Forge Press [2019]
Edició:NInth edition.
Matèries: