The Mcdonaldization of society

Opis bibliograficzny
1. autor: Ritzer, George (Autor)
Format: Książka
Wydane: Thousand Oaks, Calif. Pine Forge Press [2019]
Wydanie:NInth edition.
Hasła przedmiotowe: