The Mcdonaldization of society

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Ritzer, George (Författare, medförfattare)
Materialtyp: Bok
Publicerad: Thousand Oaks, Calif. Pine Forge Press [2019]
Upplaga:NInth edition.
Ämnen: