Trích dẫn APA

Russ, M. 1. (2018). Handbook of knowledge management for sustainable water systems. Hoboken, NJ: Wiley.

Trích dẫn kiểu Chicago

Russ, Meir 1968-. Handbook of Knowledge Management for Sustainable Water Systems. Hoboken, NJ: Wiley, 2018.

Trích dẫn MLA

Russ, Meir 1968-. Handbook of Knowledge Management for Sustainable Water Systems. Hoboken, NJ: Wiley, 2018.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.