Handbook of knowledge management for sustainable water systems

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Russ, Meir 1968- (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Hoboken, NJ Wiley c2018.
Loạt:Challenges in water management series
Những chủ đề: