The challenge of democracy American government in global politics

Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Janda, Kenneth (Autor), Berry, Jeffrey M. (Autor), Goldman, Jerry (Autor), Schildkraut,Deborah J. (Autor), Manna, Paul (Autor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Boston, MA Cengage Learning [c2018].
Wydanie:Fourteenth edition.
Hasła przedmiotowe: