The challenge of democracy American government in global politics

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsmän: Janda, Kenneth (Författare, medförfattare), Berry, Jeffrey M. (Författare, medförfattare), Goldman, Jerry (Författare, medförfattare), Schildkraut,Deborah J. (Författare, medförfattare), Manna, Paul (Författare, medförfattare)
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Boston, MA Cengage Learning [c2018].
Upplaga:Fourteenth edition.
Ämnen: