Trích dẫn APA

Cenziper, D. (2016). Love wins: The lovers and lawyers who fought the landmark case for marriage equality. New York, NY: William Morrow, an imprint of HarperCollinsPublishers.

Trích dẫn kiểu Chicago

Cenziper, Debbie. Love Wins: The Lovers and Lawyers Who Fought the Landmark Case for Marriage Equality. New York, NY: William Morrow, an imprint of HarperCollinsPublishers, 2016.

Trích dẫn MLA

Cenziper, Debbie. Love Wins: The Lovers and Lawyers Who Fought the Landmark Case for Marriage Equality. New York, NY: William Morrow, an imprint of HarperCollinsPublishers, 2016.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.