Health policy and politics a nurse's guide

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Milstead, Jeri A. (Redaktor), Short, Nancy M. (Redaktor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Burlington, MA Jones & Bartlett Learning [c2019].
Burlington, MA [c2019].
Wydanie:Sixth edition.
Hasła przedmiotowe: