Trích dẫn APA

Cornick, M. S. (2019). Using computers in the law office (8th edition.). Boston, MA: Cengage Learning.

Trích dẫn kiểu Chicago

Cornick, Matthew S. Using Computers in the Law Office. 8th edition. Boston, MA: Cengage Learning, 2019.

Trích dẫn MLA

Cornick, Matthew S. Using Computers in the Law Office. 8th edition. Boston, MA: Cengage Learning, 2019.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.