Rewriting history in manga stories for the nation

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Otmazgin, Nissim (Biên tập viên), Suter, Rebecca 1975- (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [New York, New York] Palgrave Macmillan [2016]
Loạt:East Asian popular culture.
Những chủ đề: