Citace podle APA

Heimpel, G. E., & Mills, N. J. (2017). Biological control: Ecology and applications. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.

Styl Chicago

Heimpel, George E., a Nicholas J. Mills. Biological Control: Ecology and Applications. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2017.

Citace podle MLA

Heimpel, George E., a Nicholas J. Mills. Biological Control: Ecology and Applications. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2017.

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel..