Biological control ecology and applications

Dades bibliogràfiques
Autor principal: Heimpel, George E. (Autor)
Altres autors: Mills, Nicholas J. (auithor.)
Format: Llibre
Idioma:English
Publicat: Cambridge, United Kingdom Cambridge University Press 2017.
Matèries: