Biological control ecology and applications

Bibliografiske detaljer
Hovedforfatter: Heimpel, George E. (Author)
Andre forfattere: Mills, Nicholas J. (auithor.)
Format: Bog
Sprog:English
Udgivet: Cambridge, United Kingdom Cambridge University Press 2017.
Fag: