Biological control ecology and applications

Opis bibliograficzny
1. autor: Heimpel, George E. (Autor)
Kolejni autorzy: Mills, Nicholas J. (auithor.)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Cambridge, United Kingdom Cambridge University Press 2017.
Hasła przedmiotowe: