Biological control ecology and applications

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Heimpel, George E. (Författare, medförfattare)
Övriga upphovsmän: Mills, Nicholas J. (auithor.)
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Cambridge, United Kingdom Cambridge University Press 2017.
Ämnen: