I'm looking at you, looking at me Filipino audience's perception of television newsmen in the Philippines

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Abonalla, Rio Ana Grace Lumbre 1993- (Författare, medförfattare)
Institutionell upphovsman: University of the Philippines Diliman. College of Mass Communication.
Övriga upphovsmän: Avecilla, Victor C. (adviser.)
Materialtyp: Lärdomsprov Bok
Språk:English
Publicerad: 2014.
Ämnen: