Trích dẫn APA

Salazar, G. S. (2019). Framing the concept and practice of cultural governance in the Philippines from multiple lenses. Quezon City: National College of Public Administration and Governance, University of the Philippines Diliman.

Trích dẫn kiểu Chicago

Salazar, Gina S. Framing the Concept and Practice of Cultural Governance in the Philippines From Multiple Lenses. Quezon City: National College of Public Administration and Governance, University of the Philippines Diliman, 2019.

Trích dẫn MLA

Salazar, Gina S. Framing the Concept and Practice of Cultural Governance in the Philippines From Multiple Lenses. Quezon City: National College of Public Administration and Governance, University of the Philippines Diliman, 2019.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.