שליחת רשומה: Is the broadcast news media a he or she?