Is the broadcast news media a he or she? a content analysis of the images of female news anchors and beat assignments of newscasters

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Ucang, Regie I. 1993- (Författare, medförfattare)
Institutionell upphovsman: University of the Philippines. College of Mass Communication.
Övriga upphovsmän: Enriquez, Elizabeth L. (adviser.)
Materialtyp: Lärdomsprov Bok
Språk:English
Publicerad: 2014.
Ämnen: