Sa madaling salita kasaysayan at pag-unlad ng wikang pambansa

التفاصيل البيبلوغرافية
مؤلفون آخرون: Rodriguez, Rommel B. (المحرر), Pangilinan, Choy S. (المحرر)
التنسيق: كتاب
اللغة:Filipino
منشور في: Quezon City Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman [2019]
الموضوعات: